The Eastern Boundary Quartet (USA, HU)

Formácia, ktorú tvoria Balázs Bágyi, Mihály Borbély, Michael Jefry Stevens a Joe Fonda hrala spolu prvýkrát v Budapešti v klube Otvorená dielňa 12. mája 2007. Táto udalosť, ktorá odzrkadlila čerstvý zážitok stretnutia, bola zaznamenaná na koncertnej platni Eastern Boundary. Je to stretnutie významných osobností newyorskej avantgardy so stredo-východoeurópskym pulzovaním. Na koncertoch a albumoch môžeme počuť vlastné skladby obohatené voľnými improvizáciami, rozhovor s hudobnými myšlienkami.

Balázs Bágyi – bicie. Absolvent jazzovej fakulty Konzervatória Ferenca Liszta. Spolupracoval s hudobníkmi ako William Parker, Hamid Drake a Rob Brown, Eldad Tarmu, Chuck Jennings, Arthur Kel, Geoff Warren, Marcello Sebastiani a Pedro Negrescu, Grencsó István, Kovács Ferenc, Tóth Viktor, Szandai Mátyás. Je hudobným pedagógom, riaditeľom jazzovej hudobnej strednej školy Dr. Lauschmanna v maďarskom Székesfehérvári, je členom predsedníctva Maďarskej jazzovej spoločnosti, je zástupcom kanadskej firmy vyrábajúcej bicie nástroje Ayotte pre Strednú Európu. Jeho hudobná činnosť sa popri divadelných predstaveniach, mainstream jazzu a world music rozširuje aj na poľe jazzovej avantgardy.

Mihály Borbély – saxofóny. Hudobné vzdelanie získal na Konzervatóriu Bélu Bartóka a na Konzervatóriu Ferenca Liszta. Všestranný hráč na rôznych dychových nástrojoch je aktívny na pôde súčasnej hudby, jazzu, ľudovej hudby a world music. Má niekoľko vlastných formácií (Borbély Műhely, Quartet B, Balkán Jazz Project, Borbély–Dresch Quartet), a je členom ďalších hudobných telies (Binder–Borbély duó, Eastern Boundary Quartet, László Attila Quintet, Oláh Kálmán Szextett, kapela Vujicsics). Počas svojej kariéry popri svojich pôvodných hudobných nástrojoch (klarinet, altový saxofón) sa špecializoval aj na hru na ďalších špeciálnych nástrojoch, ako tárogató, ľudové flauty, kaval, dvojnice, fujara, okarina, bombard, zurna), a pritom hrá aj na sopranovom a tenorovom saxofóne.

O ostatných členoch skupiny viď The Fonda/Stevens Group.