Majstrovský kurz – operaworkshop 2016

Tvorivé dielne naplnili svoj cieľ: oslovili mladých ľudí, ponúkli krátke úvody do dejín daných žánrov umenia, oboznámili účastníkov novými technikami, budovali neformálne bezprostredné vzťahy medzi lektormi a účastníkmi, napomáhali k odbúraniu zdanlivých bariér medzi účastníkmi. Úroveň tvorivých dielní zvyšoval účasť aj medzinárodne uznávaných osobnosti v danej umeleckej oblasti. Hudobné tvorivé dielne sme ukončili Záverečným koncertom, vystúpenia slúžili na predvedenie výsledkov spoločnej práce.

Účastníci projektu boli: Tünde Kevická (Sk), Márió Matyó (SK), Mariann Wischin (HU), Lenka Kissová (SK), Roman Krško (SK), Mgr. art Andrea Hulecová (SK), Dóka Zsuzsanna (SK), Lukasz Skrobek (PL)

Lektor spevu: Gurgen Ovsepian

Korepetítor: Irina Krasavina