Are you Free? 2022

Medzinárodný hudobný festival

21. október 20.00

Dunajská Streda, NFG klub, Korzo B. Bartóka 788/1.

Ranjevš & Óbasz (SK/CZ)
E Converso (CZ)
Geröly Space Septet (HU)

22. október 17.30

Galéria súčasných maďarských umelcov, Ulica Gyulu Szabóa 304/2.

Móser Ádám (HUN)
Debussy NOW! (HU)

22. október 21.00

Dunajská Streda, NFG klub, Korzo B. Bartóka 788/1.

Ephemere (HU)