Majstrovský kurz – operaworkshop 2014

Cieľom projektu bol podchytiť mladú generáciu interpretov a usmerniť ich umelecký rast pri tvorivom procese pod vedením odborníka. V súlade s touto myšlienkou sme chceli pomôcť tým, ktorí sa zaujímajú o hudobnú tvorbu, zorganizovali sme im učebný proces a zabezpečili sme im spoločné a verejné vystúpenia.

Účastníci projektu: Lukasz Skrobek, Patrik Palik, Tünde Kevická, Márió Matyó

Lektor spevu: Gurgen Ovsepian

Korepetítor: Irina Krasavina