Majstrovský kurz – operaworkshop 2019

Záujemcov sme oslovili pokračovaním našich hudobných tvorivých kurzov vážnej hudby zameraním sa na zdokonalenie interpretácie diel maďarských hudobných skladateľov, ako Lehár Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Erkel Ferenc a iných zo svetovej klasickej hudby. Naši skúsení lektori viedli tvorivé kurzy neformálnou bezprostrednou formou, čo napomohlo k odbúraniu zdanlivých bariér medzi účastníkmi. Takto sa vytvorila príjemná priateľská atmosféra inšpirujúca účastníkov podujatia. Počas práce lektori predviedli a teoreticky vysvetlili preberanú tému a poskytli možnosť pre účastníkov vyskúšať nové praktiky, jednotlivo aj v skupinách. Spevácky kurz pomohol nádejným interpretom rozvíjať ich prirodzený talent a spoznávať nové trendy pod odborným vedením.

Séria interpretačných speváckych kurzov sa končil so záverečným koncertom, kde účastníci projektu prezentovali výsledky kurzu.

Zoznam účastníkov projektu: Tünde Kevická (SK), Márió Tóth (SK), Katalin Kollár (SK), Andrea Nagy Kovács (AT), Matej Kočkovský (SK), Elena Shatokhina (SK)

Lektori operného kurzu: Gurgen Ovsepian, Anikó Patkoló

Korepetítorka: Anikó Patkoló