Majstrovský kurz – operaworkshop 2017

Organizovaním tvorivých kurzov už desiati rok sme podieľali na tom, aby sa záujemcovia čo najviac a čo najhlbšie zapojili do procesu umeleckej tvorby a takto vytvorili bezprostrednejší vzťah s vysokou kultúrou. Tých, ktorí majú záujem o hudobnú tvorbu, sme snažili osloviť už piatykrát pokračovaním našich hudobných tvorivých kurzov vážnej hudby, zameraním sa na vokálnu hudbu.

Cieľom projektu bol organizovať sériu interpretačných a speváckych kurzov, pod vedením lektora, svetovo uznávaného tenora Gurgen Ovsepiana. Veľký dôraz sme kládli na vybudovanie speváckej komunity na medzinárodnej úrovni. Záujemcov sme mali aj zo zahraničia.

Séria interpretačných speváckych kurzov sa končil so záverečným koncertom, kde účastníci projektu prezentovali výsledky kurzu.

Účastníci projektu boli: Tünde Kevická (SK), Márió Matyó (SK), Mariann Wischin (HU), Lenka Kissová (SK), Roman Krško (SK), Mgr. art Andrea Hulecová (SK), Márió Tóth (SK)

Lektor spevu: Gurgen Ovsepian

Korepetítor: Irina Krasavina