Majstrovský kurz – operaworkshop 2018

Projekt pomáhal nádejným interpretom rozvíjať ich prirodzený talent a spoznávať nové trendy pod odborným dohľadom. Pri spoločnej práci v kolektíve sa vytvoril zmysel pre toleranciu a zároveň workshop umožnil lepšie spoznanie maďarskej národnej kultúry, keďže projekt v tomto roku bol venovaný významným osobnostiam maďarskej hudby.

Zoznam účastníkov projektu: Andrea Hulecová (SK), Tünde Kevická (SK), Márió Tóth (SK), István Hajdú (UA), Katalin Kollár (SK)

Garant projektu: Gurgen Ovsepian

Lektor operného kurzu: Anikó Patkoló