Majstrovský kurz – operaworkshop 2015

Cieľom projektu bol podchytiť mladú generáciu interpretov a usmerniť ich umelecký rast pri tvorivom procese pod vedením odborníka. V súlade s touto myšlienkou sme chceli pomôcť tým, ktorí sa zaujímajú o hudobnú tvorbu, zorganizovali sme im učebný proces a zabezpečili sme im spoločné a verejné vystúpenia. Neformálna výchova je veľmi užitočná v procese formovania sa osobnosti, keďže mimoškolské prostredie, netradičné výchovné metódy, voľná, inšpirujúca atmosféra stimulujú proces dozrievania budúcich hudobníkov.

Do cieľovej skupiny patrili začínajúci hudobníci z celého Slovenska a zo zahraničia: Tünde Kevická (Sk), Márió Matyó (SK), Mariann Wischin (HU), Lenka Kissová (SK), Jerzy Sawicki (PL), Irina Krasavina (RUS), Pavol Oravec (SK)

Lektor spevu: Gurgen Ovsepian

Korepetítor: Irina Krasavina