Tamás Fekete a Tibor Bertók (SK)

Tamás Fekete sa narodil v Nových Zámkoch. Študuje klavír v piatom ročníku na VŠMU v Bratislave. Je študentom Idy Černeckej. V roku 2017 získal prvé miesto na viedenskom Klavírnom fóre. Zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov. Študoval u takých osobností, ako napr. Dina Yoffe, Balázs Szokolay, Eugen Indjič. V roku 2018 sa dostal až do finále súťažnej prehliadky talentov „Vitruózok“ organizovanej Maďarskou televíziou. Vyhral aj výber sólistov Slovenskej filharmónie Prvým klavírnym koncertom od Prokofjeva.

Tibor Bertók momentálne študuje na VŠMU v Bratislave. Bol víťazom viacerých medzinárodných súťaží. Získal hlavnú cenu Stredoeurópskej nadácie CEF, prvú cenu na celoštátnej súťaži huslistov Prešporský Paganini, a bola mu udelená aj cena Harmónia. Napriek svojmu mladému veku hral sólo na čele Košickej a Bratislavskej filharmónie.