WV – Woyzeck Variácia

Woyzeck je jedným z najtajuplnejších a najviac šokujúcich diel európskej dramatickej tvorby. Spracováva skutočný príbeh mladého holiča z Lipska z roku 1821, ktorý zo žiarlivosti sedemkrát bodol dýkou svoju milú, za čo ho verejne popravili. Využívajúc informácie zo súdobých novín a zo zápisu súdneho lekára Georg Büchner v roku 1837 napísal svoje dielo v štyroch verziách, ale pre jeho smrť sa mu fragmenty nepodarilo spojiť do uceleného dramatického diela. Členovia divadelného zoskupenia Gurigongo Symposium a režisér Miklós Tóth sa rozhodli, že z fragmentov sa pokúsia poskladať vlastného Woyzecka. „Vlani v lete sme začali pracovať na tejto úlohe, a nedávno sme pokračovali jedným workshopom – v rámci festivalu by sme radi ukázali záujemcom a kamarátom, ako ďaleko sme sa dostali. Potom budeme pokračovať v práci.“

Hrajú: Czuczor Nóra, Rakottyay Katalin, Kovács István, Laboda Róbert, Miklós László, Tóth Gábor.

Gurigongo Symposium, Divadelné predstavenie , režisér: Miklós Tóth