Tóth Viktor Tercett (HU/SK)

„Viktor Tóth je jednou z najuniverzálnejších figúr maďarského jazzového života. Jeho hudobná osobnosť sa dokáže prejaviť rovnako intenzívne ako nadšený post-bopový virtuóz (v Tóth Viktor Tercett), ako aj špeciálny tlmočník spirituálnej hudby pre dušu (v Arura Trio)“ píše sa v tlači. Jeho CD Climbing with mountains bolo vyhlásené za najlepšie jazzové album roku 2007 a jeho najnovšia platňa Szemed kincse (Poklad tvojich očí) bola ocenená tou istou cenou v roku 2014. Bol zvolený za jazzovú osobnosť roku 2010 a v roku 2014 bol vyhlásený za alt saxofonistu roku v Maďarsku. Sám seba vidí ako saxofonistu vyhľadávača na cestách a vo svojom hudobnom úsilí túži po zjednotení s univerzálnou harmóniou. Jeho album Tartim vyšlo v roku 2010, po ktorom nasledovalo Popping Bopping v roku 2011. Hral s takými vynikajúcimi umelcami ako Hamid Drake (bicie), Henry Franklin (kontrabas), William Parker (kontrabas), Piotr Wojtasik (trúbka), John Betsch (bicie), Mihály Dresch (saxofóny), ich spoločné koncerty vidí ako vynikajúce príležitosti na učenie a rozvoj. Jeho inštrumentálna hra sa vyznačuje dynamickým, ale citlivým výrazom a snaží sa zachytiť momentálne energie vo svojich hudobných prejavoch. Hral na mnohých jazzových festivaloch v Európe a Spojených štátoch, vedie svoj vlastný tercett, má duet so súčasným tanečníkom, zbiera ľudovú hudbu, tvorí hudbu, komponuje a hľadá nové cesty.