Tóth Viktor Tercett (HU)

Podľa odbornej tlače Viktor Tóth (saxofón) je jeden z najtalentovanejších reprezentantov súčasnej mladej jazzovej generácie. Jeho album s názvom Climbing with mountains získal ocenenie najlepšej jazzovej platne za rok 2007. Hral s takými osobnosťami, ako Hamid Drake (bicie), Henry Franklyn (kontrabas), William Parker (kontrabas), Dresch Mihály (sax) a iní. Jeho sound je charakterizovaný dynamickosťou a pritom citlivým spôsobom vyjadrovania. Vo svojich hudobných prejavoch chce zachytiť energiu daného momentu. Hrával na spočetných festivaloch po Európe a po Amerike, vedie svoj tercet, koncertuje s tanečníkom, zbiera ľudovú hudbu, komponuje, hľadá nové cesty.

György Jeszenszky – bicie, V roku 1987 získal diplom na jazzovej fakulte Konzervatória Bélu Bartóka. Jeho učiteľmi boli Gyula Kovács a Iván Nesztor. Od tej doby je jedným z najviac zamestnaných jazzových bubeníkov. Hrával s hudobníkmi, ako: Tony Lakatos, Gadó Gábor, Deseő Csaba, Regős István a Binder Károly, je častým hosťom na hudobných nahrávkach. Je členom nasledovných hudobných telies: Equinox, Lakatos Ágnes Band, rôzne formácie Istvána Grencsóa.

Mátyás Szandai – kontrabas. Diplom získal na jazzovej fakulte Konzervatória Ferenca Liszta v roku 2004. Od svojich 16 rokov hráva s rôznymi jazzovými formáciami. Počas posledných viac, ako 15 rokov spolupracoval skoro s každou významnou osobnosťou maďarského jazzového života. Je jedným z najvyhľadávanejších jazzových kontrabasistov dnešnej doby. Bol členom formácií: Czirják Csaba Quartet, Tűzkő Csaba Septet, Balázs Elemér Groupnak. Od r.1996 je členom kapely Dresch Mihály Quartet. Momentálne popri tom hráva so skupinami: Bacsó Kristóf Quartett, Tóth Viktor Tercett, Szabó Dániel Trio, Oláh Kálmán Sextet a Dés András Trio. Okrem domácej jazzovej špičky mal možnosť spolupracovať s takými významnými osobnosťami zahraničného jazzu, ako Archie Shepp, David Murray, Herbie Mann, Chico Freeman, Rosario Giuliani, Charlie Mariano, Hamid Drake, William Parker, Rob Brown, Kurt Rosenwinkel, Gerard Presencer, Chris Potter, Flavio Boltro, Zbigniew Namislowski, atd.