The Eastern Boundary Trio (USA, HU)

Stretnutie významnej osobnosti newyorskej avantgardy so stredo-východoeurópskym pulzovaním. Trio spolu s klaviristom Michaelom Jefryom Stevensom hralo spolu prvýkrát v Budapešti v klube Otvorená dielňa 12. mája 2007. Táto udalosť, ktorá odzrkadlila čerstvý zážitok stretnutia, bola zaznamenaná na koncertnej platni Eastern Boundary. Na koncertoch a albumoch môžeme počuť vlastné skladby obohatené  voľnými improvizáciami, rozhovor s hudobnými myšlienkami.

Borbély Mihály: saxofón
Joe Fonda: kontrabas
Bágyi Balázs: bicie