Tamer Wajda (HU)

Tamer Wajda je skladateľ, performer a digitálny umelec prichádzajúci zo scény experimentálnej elektronickej hudby. Fascinovaný gestami a pohybom vytvára rozhrania a priestory, kde ľudské telo pôsobí ako hudobný nástroj. Vo svojom novom performatívnom diele ‚MindCircles‘ skúma psychologické aspekty izolácie, dramatizuje jej duševné okolnosti a procesy do synergie zvuku a pohybu.