Spiros Satori (SK)

Vznik gitarového dua Spiros Satori v roku 2015 reflexuje na vnútornú potrebu hudobníkov vyjadriť zrkadlo života aj pomocou hudobného prejavu. Vyústenie tohto diania sa pretavilo do vlastnej komponovanej improvizovanej hudby inšpirovanej prírodou a samotným životom. Živé koncerty sú obohatené gitarovými efektami a sprievodným videom, čo umocňuje zážitok a prehlbuje vnútornú komunikáciu medzi interpretom a publikom.

Dušan Tribulík – Ivan Masaryk