Oko za oko. Súčasná video-opera Mira Tótha (SK/HU/AT)

Miro Tóth je jednou z najvýraznejších osobností mladej generácie slovenských hudobných skladateľov. Jeho opera skúma otázku fiktívnej adaptácie bývalého profesionálneho vojaka na civilné pracovné prostredie po ukončení služby v ozbrojených silách. Dej sa odohráva v Humennom. Hlavný hrdina postupne obchádza mesto a vyberá si miesto na založenie fabriky. Vzniká konfrontácia medzi životom v realite a reminiscenciou na armádny život.

Jednoaktová video opera pre dvoch sólistov, zbor extenzívnych spevákov a malý ansámbel kombinuje dokumentárne prvky vo forme zberu zvukového a video materiálu konkrétneho miesta s prednahratými monológmi a improvizovaným spevom na videoprojekcii, živou hudbou  komorného ansámblu, ktorá je sčasti zapísaná a sčasti improvizovaná,  a s nemou javiskovou hereckou akciou. Tvorcovia pracujú metódou riadenej improvizácie, pričom sa pri vývoji projektu nechajú viesť nečakanými situáciami, ktoré v reálnom čase tvorby prispievajú k modelovaniu príbehu a formy diela.