Hudobný workshop s Viktorom Tóthom

Projekt workshopu je putovný výmenný program pre mládež, ktorého cieľom je priblížiť mladých ľudí zo Slovenska a Maďarska prostredníctvom hudby. Je známe, že mládež sa zoskupuje okolo hudobných skupín a trendov. V súlade s touto myšlienkou chceme pomôcť tým, ktorí sa zaujímajú o hudobnú tvorbu, zorganizujeme im spoločné a verejné vystúpenia a zabezpečíme im učebný proces (tvorivú dielňu vedenú skúsenou osobnosťou hudobného života), a takto vytvoríme most nielen medzi účastníkmi workshopu, ale aj medzi mladými fanúšikmi muzikantov. Je to dôležité, pretože susedné stredoeurópske krajiny nemajú dostatočné kultúrne kontakty. Cieľom projektu je zbúrať existujúce mentálne obmedzenia s aktívnou účasťou najcitlivejšej a mimoriadne vnímavej generácie. Na festivale Are you FREE? prednáša jeden z najlepších saxofonistov Maďarska, Viktor Tóth.