Filmy s hudobnou tematikou z festivalu MEDIAWAVE

Medzinárodný festival Mediawave sa preslávil doma aj v zahraničí vďaka svojej súťažnej prehliadke filmov – festivalu, na ktorom medzinárodná porota rozhoduje o prihlásených hraných, dokumentárnych, animovaných, experimentálnych a dokumentárnych filmoch a udeľuje ceny európskeho významu. Táto otvorená filmová súťaž nepripúšťa iba komerčne založenú filmovú tvorbu. Na festivale Are You FREE? Budú prezentované diela s hudobnou tematikou.