Prvý deň vystúpi aj slovensko-česká formácia Szabó–Turcerová–Maceček

Program festivalu začína mladá slovensko-česká formácia Szabó–Turcerová–Maceček.