Skip to Content

Borbély Mihály

http://www.mihalyborbely.hu

Univerzálny hráč na dychových nástrojoch, ktorý je aktívny na poli ľudovej hudby, world music, jazzu a súčasnej hudby. Je vedúcim niekoľkých hudobných telies (Borbély Műhely, Quartet B, Balkán Jazz Project, Borbély-Dresch Quartet), je členom viacerých formácií rôznych hudobných žánrov (Duo Binder-Borbély, Eastern Boundary Quartet, László Attila Quintet, Oláh Kálmán Sextet, kapela Vujicsics). Je profesorom na katedre jazzu Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti.
Jadrom hudobnej tvorivej dielne bude v prvom rade spoločné hranie a hudobná improvizácia.

Tematika workshopu:

- variácie a improvizácia v rôznych hudobných kultúrach a žánroch
- trošku jazzovej histórie
- stupnice
- akordy
- systém akordov a stupníc
- tonika, funkcie
- vertikálna a horizontálna rovina
- figurácia
- chromatika
- speciálne stupnice
- harmonické sekvencie
- jednoduché štandardy
- “world jazz, ethno jazz”
- nepárne metrumy (5/8, 7/8 atď.)
- vlastné hudobné nápady, skladby účastníkov